Pembaca Setia

Sabtu, 28 April 2018

KHASIAT LAQOD JA-AKUM 3

Bagi mereka yang lemah kelak akan menjadi kuat bila istiqomah mengamalkannya.