Pembaca Setia

Selasa, 3 April 2018

ALLAH ITU LEBIH HAMPIR DARI URAT LEHER KITA

Bila solat teleklah rahsia Allah pada diri kita...Bila kenal diri maka kenallah Allah swt..