Pembaca Setia

Selasa, 15 Jun 2010

PERMAINAN MATEMATIKoleh Urip Santoso


1. PERMAINAN ANGKA

a) Mintalah seseorang untuk menuliskan sebarang nombor yang terdiri dari tiga angka, dan angka-angka ini makin ke belakang makin mengecil.

b) Baliklah dan kurangkan

c) Baliklah hasilnya dan jumlahkan

d) Hasilnya akan selalu 1089

Contoh:

a) Tulis bilangan: 762

b) Dibalik 267

c) Dikurangkan 495

d) Dibalik 594

e) Dijumlah 1089

2. MENGETAHUI BILANGAN YANG DIFIKIRKAN

 1. Fikirkan sebarang no bilangan yang terdiri dari tiga angka tetapi angka-angka tersebut tidak boleh sama
 2. Lipat dua kalikan dan tambahlah dengan 4
 3. Kalikan dengan 5 dan tambahlah dengan 12
 4. kalikan dengan 10 dan kurangi dengan 320
 5. Hilangkan dua angka yang dibelakang, maka bakinya adalah bilangan yang tadi difikirkan

Contoh

Misal bilangan yang dipikirkan adalah 123

 1. 1. Lipat duakan dan tambahkan dengan 4 à 123 x2 + 4 = 250
 2. 2. kalikan dengan 5 dan tambah dengan 12 à 250 x 5 + 12= 1262
 3. 3. Kalikan dg 10 dan kurangi dg 320 à 1262×10 -320 = 12.300

4. Hilangkan dua angka yang dibelakang sehingga bakinya no bilangan yang difikirkan

3. MENGETAHUI EMPAT ANGKA TERAKHIR DARI NOMBOR TELEFON

 1. Tentukan 60
 2. Bagilah dengan 2
 3. Tambahlah dengan empat angka terakhir dari nombor telefonmu
 4. Kurangi dengan 25
 5. Kalikan dengan 3
 6. Kurangi dengan 15
 7. Kalikan dengan 2
 8. Bagilah dengan 6
 9. Hasilnya adalah empat angka terakhir dari nombor telefonmu

Contoh:

Misal angka terakhir dari nombor telefonku 8546

 1. 1. tentukan à 60
 2. 2. Bagilah dengan 2 à 60:2 = 30

3. Tambahlah dengan empat angka telefonmu à30+8546 =8576

 1. 4. Kuranglah dengan 25 à 8576 – 25 = 8551
 2. 5. Kalikan dengan 3 à8551 x 3 = 25653
 3. 6. Kurangi dengan 15 à 25653-15 =25638
 4. 7. Kalikan dengan 2 à 25638 x 2 = 51276
 5. 8. Bagilah dengan 6 à 51276 : 6 = 8546

4. MENGETAHUI UMUR SESEORANG DAN NOMBOR RUMAHNYA

 1. Lipat duakan nombor rumahnya
 2. Tambahlah dengan 5
 3. Kalikan dengan 50
 4. Tambahlah dengan umurnya
 5. Tambahlah dengan jumlah hari dalam tahun biasa
 6. kurangi dengan 615
 7. Angka di sebelah kanan menunjukkan umur orang dan angka di sebelah kiri adalah nombor rumahnya

Contoh
Misalkan umur seorang 46 dan nombor rumahnya 29

 1. 1. Lipat duakan nombor rumahnya à 29 x 2 = 58
 2. 2. Tambahkan dengan 5 à 58 + 5 = 63
 3. 3. Kalikan dengan 50 à 63 x 50 = 3150
 4. 4. Tambahkan dengan umurnya à 3150 + 46 = 3196
 5. 5. Tambahkan dengan jumlah hari dalam tahun à 3196 + 365 = 3561
 6. 6. Kurangi dengan 615 à 3561 – 615 = 2946