Pembaca Setia

Selasa, 23 Mac 2010


HANYA IBLIS TIDAK BOLEH DIBUNUH

Terdapat makhluk halus yang tidak boleh dibunuh kerana mereka diberikan umur yang panjang sehingga hari kiamat dan ada juga yang mati atau boleh dibunuh.Hanya Iblis sahaja yang tidak boleh dibunuh sepertimana firman Allah SWT dalam surah al-hijr ayat 36-38...

Maksudnya:"Iblis telah berkata kepada Allah,'wahai Tuhanku,berilah tempoh kepadaku hingga kehari mereka dibangkitkan.Allah berfirman 'dengan permohonan itu,maka sesungguhnya engkau dari golongan yang diberikan tempoh,hingga kehari,waktu yang telah ditentukan"

Ini menunjukkan bahawa makhluk yang termasuk dalam suka sakat Iblis ini berumur panjang,tidak mati dan tidak boleh dibunuh.Selain daripada Iblis,makhluk halus seperti syaitan,jin dan sebagainya beranak-pinak dan umur mereka berakhir pada tempoh tertentu.Ini bermakna mereka boleh dibunuh sepertimana tercatat dalam sejarah sewaktu penjelmaan mereka sebagai ular.Meskipun makhluk ini mati,tetapi kita tidak dapat melihatnya melainkan mereka mati semasa penjelmaan.

Berhati-hatilah dengan orang yang mendakwa boleh membunuh jin kerana kebanyakannya tidak boleh dibuktikan