Pembaca Setia

Jumaat, 12 Mac 2010Dibacakan Ayat Pembatal Sihir

Baca ayat-ayat ini sebanyak 7 kali (atau lebih dari itu dalam bilangan ganjil) pada seberkas air ( atau kuantiti yang sesuai) ...

3 ayat utama ini dikenali sebagai 'ayat Ibthalus sihr' - AYAT-AYAT PEMBATAL SIHIR.

Air tersebut hendaklah digunakan sebagai:

1) Al Syarab bil Quran: Minum air ruqyah ibtal as sihr selama tujuh hari berturut-turut

2) Al Ightisalu bil Quran: Mandi air ruqyah ibtal as sihir selama tujuh hari berturut-turut.

Ayat-ayat pembasmi / pembatal sihir yang dimaksudkan adalah:


1) Surah al A'raf : ayat 117 - 122

2) Surah Yunus: Ayat 81 - 82

3) Surah Tohaa: Ayat 69